Pàgina Web del sector de Carreteres i Urbans de Catalunya

      
   Divendres Novembre 16 2018

 Menú

Inici
Históric Noticies
UGT Informa


 Documentació

Convenis
Formació
Estatut Traballadors
Laudo
Legislació Tacografo
Llei d'Igualtat
Llei Conc. Vida Familiar
LOLS
Ordenanza Laboral 1971
Prev. Riscos Laborals
Reglament de Transports
Notícies

Signat el Conveni col·lectiu del sector d’aparcaments i garatges de Catalunya

12 agosto, 2014 by redactor

Després de més de dos anys de negociació i molts problemes, finalment es va signar el IV Conveni col•lectiu de treball d’àmbit nacional de Catalunya pel sector d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges i servei de rentat i greixatge de vehicles pels anys 2013-2016.
Les modificacions introduïdes son les que emanen del preacord aconseguit el passat 11 de desembre, ratificat el 13 de desembre de 2013 al Tribunal Laboral de Catalunya.

El conveni signat tindrà una vigència de 4 anys, amb aplicació des de l’u de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2016 i en el seu redactat es manté la clàusula d’ultractivitat.

L’increment salarial pactat és del 2,9%, pendent des del conveni de 2012 i s’aplicarà en durant 2014, 2015 i 2016, a raó d’un 1% per any. Així mateix es reconeix el dret a percebre una compensació pels endarreriments de 2012, en una quantitat equivalent al 2,9% del salari de conveni de l’any 2011, que s’abonarà prorratejada mensualment des de la data de signatura del conveni fins el desembre de 2014.

S’estableix una categoria de nou ingrés per les funcions d’agent d’aparcament o auto rentat i per la zona regulada, que s’equipararà en uns anys a la categoria d’inspector/a, per acabar desapareixent. Es produirà també una convergència de categories, amb les que ja existeixen, de manera gradual durant els 5 anys següents a la vigència del conveni de manera que les categories inferiors s’acabin equiparant pel que fa al salari, amb la categoria d’agent.
Tot i els molts entrebancs trobats pel camí en aquesta negociació, valorem positivament el resultat, perquè a pesar de la complexitat s’han aconseguit millores de les condicions dels treballadors i les treballadores del sector, que sense l’existència d’aquest conveni quedaven abocats a una situació de total inestabilitat.